Eşlik Eden Hastalıklar

Hidradenitis suppurativa (HS) deriyi tutmakla birlikte bir inflamatuar hastalıktır; yani bu durumda olan insanların bağışıklık sisteminde düzensizlikler vardır.1

HS'ye eşlik ettiği belirtilen bir dizi hastalık vardır. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir:2

Artrit

Artritin eklemlerde ağrı ve inflamasyona yol açtığı ve bu durumun genelde yaşla daha da arttığı bilinmektedir.3 HS ile yaşayan insanlarda artrit olma olasılığının genel popülasyona göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir.1,2

Crohn Hastalığı

Genelde alt gastrointestinal yolu tutar.

Crohn hastalığı, sindirim ya da gastrointestinal (GI) yolda iritasyona yol açan bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Genelde ince bağırsağın (ileum) veya kalın bağırsağın (kolon) son bölümünü tutsa da, ağızdan rektumun sonuna kadar her yerde ortaya çıkabilir. Enfeksiyon, zaman içinde GI yolun büyük bölümlerine hasar verebilmekte ve bu da kolon daralması gibi ek komplikasyonlara yol açabilmektedir.4,5

HS ile yaşayan hastaların beşte birine yakınında Crohn hastalığı da görülebilmektedir.1,2

Depresyon

HS'nin hastaların yaşam kalitesinde olumsuz etkisi olduğu gösterilmiştir. Kanıtlar HS ile yaşayan insanların depresyon da yaşayabileceğini göstermektedir. Depresyon kalıcı hüzün, kayıtsızlık ve umutsuzluk duygularına yol açan tıbbi bir durumdur. Semptomların şiddeti kişiden kişiye değişebilmektedir. 1,6,7,8,9

Malignite

HS'li kişilerde kanser olasılığı genel popülasyona göre daha yüksektir. Bildirilen kanser türleri arasında kutanöz skuamöz hücreli karsinom, bukkal kanser ve hepatoselüler kanser yer almaktadır. 1

Şiddetli Akne

Şiddetli akne özellikle derine yerleşmiş katı nodüller, inflamasyon ve yaygın deri hasarlarından oluşmaktadır. Etkilenen bölgelerde enfeksiyon oluşabilir ve tedavi edilmezse skarlaşmaya yol açabilir.10,11

Ağır akne HS ile bağlantılı olsa da, HS ile yaşayan insanlara yanlış akne tanısı konma olasılığı bulunmaktadır.1

HS ayrıca bu hastalıkla yaşayan insanların yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.1 Eğer bu bağlantılı durumlardan herhangi biri sizde varsa, dermatoloğunuz ya da sağlık uzmanınız sizi başka bir uzmana yönlendirebilir.

REFERANSLAR

1. Jemec GB.Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012; 366:158-164..

2. Fimmel S, Zouboulis CC. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Dermatoendocrinol 2010; 2:9-16.

3. Mayo Clinic. Arthritis. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arthritis/basics/definition/con-20034095 . Accessed May 2015.

4. Arthritis In Canada. The Arthritis Community Research and Evaluation Unit for the Arthritis Society. Avaliable at: http://www.arthritis.ca/document.doc?id=903. Accessed May 2015.

5. Baumgart D., Sandborn WJ. Crohn's disease. Lancet. 2012; 380: 1590-1605.

6. Mayo Clinic. Depression. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/definition/con-20032977. Accesseed May 2015.

7. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.

8. Matusiak L, Bieniek A, Szepietowski Jc. Psychophysical Aspects of Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol 2010; 90: 264–268.

9. Vazquez BG, Alikhan A, Weaver AL,et al. İncidence of hidranitis suppurativa and associated factors: a population-based study of Olmsted County, Minnesota. J Dermatol 2013;133:97-103.

10. American Academy of Dermatology. Acne: Who gets and causes. Available at: http://www.aad.org/dermatology-a-to-z/diseases-and-treatments/a---d/acne/who-gets-causes . Accessed May 2015.

11. Torpy JM, Lynm C, Glass RM. Acne. JAMA.2004;292:764.