HS'nin Evreleri

HS çoğu zaman enfeksiyon sanıldığından, tanı konması gecikebilmektedir.1 Dermatologlar genelde HS işaret ve semptomlarını bir skalayla değerlendirir. Bu kategoriler bir klinik şiddet ölçümüne (Hurley skalası da denir) dayanarak geliştirilmiştir.1,2

Hurley I. evre

Sinüs traktı veya skarlaşma olmadan tek veya az sayıda çıbanlar1,2

Bu hassas şişkinlikler genelde bezelye büyüklüğünde sert nodüller olarak başlar. Tipik olarak kırmızı olduklarından bu nodüller çoğu zaman akne, kıl dönmesi ya da herpes gibi bir cinsel hastalıkla karıştırılırlar.

Hurley II. evre

Birden fazla bölgede tekrarlayan, sinüs traktları ve skarlaşma olan çıbanlar1,2

Sık sık tekrarlar ve skarlar bırakır. Skarların arasında kalan bölgelerdeki cilt yapısı normaldir.3,4

Hurley III. evre

Etkilenen bölgede yaygın, birbiriyle birden fazla kanallarla bağlı çıbanlar1,2

Kötü kokulu bir akıntı olabilir.2

Arasında kalan bölgelerde normal cilt yapısının kalmadığı birden fazla çıban ve skar4

Kötü kokulu bir akıntıyla bağlantılı olabilir.2,5

REFERANSLAR

1. Jemec GB.Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012; 366:158-164..

2. Revuz J. Hidradenitis Suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009, 23, 985 –998

3. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013; 346:f2121.

4. Gill L, Willimas M, Hamzavi I. Update on hidradenitis suppurativa: connecting the tracts. F1000Prime Rep 2014;6:112.

5. Dufour ND, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease.Postgrad Med J 2014;90:216-221.